Tuần lễ không gian Việt Nam - VIETNAM SPACE WEEK nhắm tới mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về các câu chuyện của Phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian, vũ trụ; chia sẻ về những nghiên cứu khoa học làm sao bảo vệ trái đất, tránh ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro va chạm với các hành tinh khác, sự sống ngoài trái đất và người ngoài không gian...; qua đó giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; và tổ chức hoạt động giáo dục STEM – NASA STEM DAY cho thanh thiếu niên.