SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

▪ Khu 1: Hội trường chính nơi diễn ra Astronaut Talk Show
▪ Khu 2: HOẠT ĐỘNG STEM - NASA STEM DAY
Tiểu khu 2.1: Chiếu phim - Dome cinema
Tiểu khu 2.2: Trò chơi tương tác - Magic Floor / Magic Wall
Tiểu khu 2.3: Trò chơi cảm giác không trọng lực - No Gravitation / Gyroscope (option)
Tiểu khu 2.4: STEM workshop theo độ tuổi (6-11, 12-15, 16-18)
Tiểu khu 2.5: Thi đấu STEM
Tiểu khu 2.6: Kí tặng và chụp hình cùng Phi hành gia
Tiểu khu 2.7: Khám phá bầu trời đêm - Starry Night
Tiểu khu 2.8: Vũ trụ ảo – Metaverse (option)
Tiểu khu 2.9: Thực tế ảo và Thực tế tăng cường - VR/AR (option)
Tiểu khu 2.10: Trình diễn Drone (option)
Tiểu khu 2.11: Trình diễn ánh sáng - Hologram Tube of Astronaut (option)