PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÁT BIỂU TRONG SỰ KIỆN VIETNAM SPACE WEEK 2023 BÌNH ĐỊNH

Trong khuôn khổ của Vietnam Space Week 2023 tại Bình Định, tôi đã có cơ hội lắng nghe bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Lâm Hải Giang. Bài phát biểu đầy cảm xúc và triển vọng của ông đã gợi mở về tầm quan trọng của phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ trong việc định hình tương lai của tỉnh Bình Định.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang đã tôn vinh vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội của Bình Định. Ông nhấn mạnh rằng tỉnh luôn quan tâm và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, và đã tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển này. Từ việc thành lập Khu Đô thị khoa học Quy Hòa đến việc hợp tác với các tổ chức nghiên cứu uy tín quốc tế, Bình Định đang khẳng định sự cam kết của mình với việc trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ vững mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng đã đề cập đến Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Chính phủ, trong đó Bình Định được đặt mục tiêu “kết nối, hợp tác, tranh thủ hỗ trợ” từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế như NASA. Ông đã nhấn mạnh rằng thông qua việc tổ chức các triển lãm và hội thảo khoa học, Bình Định mong muốn truyền bá kiến thức khoa học và tạo cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Điều này cho thấy sự quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vũ trụ và đảm bảo Bình Định cạnh tranh trong thị trường mới nổi này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang phát biểu trong sự kiện Vietnam Space Week 2023 Bình Định

Bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng thể hiện tầm nhìn rộng lớn về tương lai của tỉnh. Ông nhấn mạnh sự quan tâm đến nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không gian, góp phần vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và năng lượng, cũng như quản lý môi trường và bảo vệ sinh thái. Đây là một tầm nhìn táo bạo và kháng khái, cho thấy lòng quyết tâm và sự đổi mới của Bình Định trong việc định hình tương lai bền vững.

Bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Lâm Hải Giang tại Vietnam Space Week 2023 đã mang đến những cảm nhận tích cực và khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ. Sự cam kết, định hướng và tầm nhìn của ông đã truyền cảm hứng và khơi dậy hy vọng về tương lai sáng láng của Bình Định trong lĩnh vực này.

Đón tiếp đoàn NASA trong sự kiện Vietnam Space Week 2023