PHI HÀNH GIA MICHAEL A. BAKER: “TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ ĐỘI BAY TRÊN TÀU KHÔNG GIAN TRÁI ĐẤT”

Ở góc nhìn của một phi hành gia, ông Michael A. Baker đã trò chuyện với Kinh Tế Sài Gòn về giá trị của giáo dục nói chung và khoa học nói riêng.

Nguồn: Kinh tế Sài Gòn