NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia - (National Aeronautics and Space Administration) là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về chương trình vũ trụ dân sự của đất nước và nghiên cứu hàng không. NASA được Tổng thống Dwight D. Eisenhower thành lập vào năm 1958 để đáp lại việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên, Sputnik 1. Kể từ đó, NASA chịu trách nhiệm về một số tiến bộ quan trọng nhất trong khoa học vũ trụ và thám hiểm.

Nhiệm vụ của NASA là thúc đẩy những tiến bộ trong khoa học, công nghệ, hàng không và thám hiểm không gian để nâng cao kiến thức, giáo dục, đổi mới, sức sống kinh tế và quản lý Trái đất. Các mục tiêu của NASA bao gồm nâng cao kiến thức khoa học về Trái đất; hệ mặt trời và vũ trụ; phát triển, vận hành các phương tiện và hệ thống không gian để khám phá không gian của con người; đồng thời tiến hành nghiên cứu hàng không để cải thiện hiệu quả và an toàn hàng không.

NASA đã chịu trách nhiệm về nhiều thành tựu mang tính bước ngoặt, bao gồm việc đưa các phi hành gia lên mặt trăng như một phần của chương trình Apollo; phóng Kính viễn vọng Không gian Hubble; và gửi nhiều sứ mệnh cho rô-bốt để khám phá các hành tinh khác và mặt trăng của chúng. Trọng tâm hiện tại của NASA bao gồm đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 thông qua chương trình Artemis; phát triển các công nghệ mới để khám phá sao Hỏa và các điểm đến khác trong hệ mặt trời; đồng thời nâng cao hiểu biết khoa học về khí hậu và tài nguyên thiên nhiên của Trái đất.

NASA tuyển dụng hàng ngàn nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên hành chính trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Cơ quan này cũng hợp tác với ngành công nghiệp tư nhân, các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức quốc tế để đạt được mục tiêu của mình.