+ Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu niên ở các vùng miền tổ quốc được tiếp cận Phi hành gia và trải nghiệm các hoạt động giáo dục STEM (NASA STEM DAY) tại sự kiện Tuần lễ Không gian Việt Nam - VIETNAM SPACE WEEK 2023

+ Sứ mệnh và thông điệp của Tuần lễ Không gian Việt Nam - VIETNAM SPACE WEEK 2023 làm nguồn cảm hứng và hình thành ước mơ cho các em trong tương lai

+ Mong đợi một thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam tham gia vào lĩnh vực không gian vũ trụ

+ Đảm bảo sự kiện Tuần lễ Không gian Việt Nam - VIETNAM SPACE WEEK 2023PHI LỢI NHUẬN