ÔNG MICHAEL KOETSIER: “HÃY KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO VÀ TẠO CƠ HỘI CHO NGƯỜI TRẺ!”

Ông Michael Koetsier là Phó chủ tịch phụ trách khách hàng của Skyrora UK Ltd., nhà sản xuất thiết bị phóng vào quỹ đạo chuyên phóng các vệ tinh cho khách hàng với chi phí thấp. Ông đã góp phần tổ chức Tuần lễ Không gian Việt Nam (VIETNAM SPACE WEEK) mới diễn ra tại Hậu Giang, TPHCM và Bình Định. Nhà khoa học này cũng đã tham gia sự kiện này cùng với Nhà du hành vũ trụ Michael A. Baker và bác sĩ phụ trách các chuyến bay của NASA Josef Schmid.

Ông đã trao đổi với KTSG về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tinh thần khoa học nơi giới trẻ.

Nguồn: Kinh tế Sài Gòn